Stratejik Vizyon Geliştirme Programı

Strateji, tanımlanan mevcut koşullar ile bu çerçevede belirlenen vizyonun gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan genel yol haritasının adıdır. Bu bağlamda gerek mevcut koşulların sağlıklı bir biçimde tanımlanması, gerek gelecekte ulaşılmak istenen hedeflerle ilgili...
2. Dünya Türk Forumu Âkil Kişiler Kurulu Birinci Toplantısı

2. Dünya Türk Forumu Âkil Kişiler Kurulu Birinci Toplantısı

( 03 Nisan 2013, İstanbul, Türkiye ) Geçici Sonuç Raporu (Özet ) Dünya Türk Forumu’nun ilkinde oluşturulması önerilen DTF Akil Kişiler Kurulu’nun birinci toplantısı 3 Nisan 2013 tarihinde İstanbul’da 2. Dünya Türk Forumu marjında aşağıda isimleri belirtilen Kurul...
İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platform

İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platform

ISTTP Dünya’da, bölgemizde ve ülkemizde kaydedilen siyasi, sosyokültürel ve iktisadi gelişmelere dair, İslam ülkelerinin düşünce kuruluşlarıyla “Barış Medeniyeti ve İşbirliği İmkânları” perspektifinde oluşturulan bilgi ve fikir birikiminin...
Düşünce Kuruluşları Türkiye Diyaloğu (TOD Türkiye)

Düşünce Kuruluşları Türkiye Diyaloğu (TOD Türkiye)

TOD Türkiye ülkemizde ve geniş coğrafyamızda kaydedilen siyasi, sosyo-kültürel ve iktisadi gelişmelere dair bölge ülkelerinin düşünce kuruluşu temsilcilerini bir araya getirerek bilgi ve fikir alışverişinde bulunarak yorumlar geliştirip stratejik öngörülerini...