Uluslarası Balkan Konferansı’nın amacı, Balkan ülkeleri’nin stratejik ve araştırma merkezleri  arasında işbirliğini ve koordinasyonu güçlendiren olası yolların analizini yapmak, zorlukların ve  arkasında yatan görüşün değerlendirilmesi ve somut, geliştirilmiş bir işbirliği için yolların ve araçların keşfedilmesi olacaktır. Oldukça önemli bir tarihte düzenlenecek olan Konferansın sonuçları ve teklifleri özellike Balkan ülkelerinde ki stratejik ve araştırma merkezleri için doğrudan kullanım imkanı sağlayacaktır.

Bu bakımdan, Konferans Merkezler arasında işbirliği ve koordinasyon için bir platformun yapısını üç tema üzerinden müzakere etmeyi amaçlamıştır:

Merkezler arasında  İletişim Ağı,

Balkanlar‘da Çatışmaların Önlenmesi, Kriz Yönetimi ve Barışın Kurulması Süreçleri

Uluslararası organizasyonlar kapsamında işbirliği.

Bu gibi İşbirliği koordinasyonlarının gerçekleştirilmesi olanaklıdır. Üç amacın somut sonuçlarının gerçekleştirilmesi de eşit düzeyde öneme sahiptir: mevcut bilgi alışverişi düzeyinin yükseltilmesi ve bu yüzden de; diğer Merkezler arasında “Balkan İletişim Ağı” oluşturulmasıdır. İkinci sonuç; muhtelif bölgesel faaliyetlere dahil edilmesinin yanı sıra Balkanlar‘da Çatışmaların Önlenmesi, Kriz Yönetimi ve Barışın Kurulması Süreçleri, konuya ışık tutmaya katkı sağlayacak bir “Balkan  Bilgeler Grubu” oluşturulması olacaktır. Üçüncüsü ise; Merkezler arasında düzenli koordinasyon toplantıları yoluyla özellikle “Balkan İletişim Grubu”nun  oluşturulmasıdır.

 

Balkan İletişim Ağı Sitesi için Tıklayınız