Platformlar

Dünya İslam Forumu

İİT İslam İşbirliği Teşkilatı işbirliği ile TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından 28-30 Ocak 2010 tarihinde İstanbul’da İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nun ilki  “Barış, Medeniyet ve İşbirliği” ana teması ile düzenlenmiştir. Forum sonunda...

daha fazla bilgi edinin

Dünya Türk Forumu

“Dünya Türk Forumu”; 21. yüzyılın, Türklerin yüzyılı olacağı ve bu yüzyılda Türk medeniyetinin referans olacağı varsayımından hareketle, dünyanın dört bir yanında yaşayan Türkleri, Türki Cumhuriyetlerin vatandaşlarını, Türk dünyasının temsilcilerini ve değişik...

daha fazla bilgi edinin

Düşünce Kuruluşları Türkiye Diyaloğu

“Düsünce Kuruluslari Türkiye Diyalogu” TOD-TR, Avrasya ve Afrika bölgesinde düsünce üreten seçkin STKlarin temsilcileri ile üst düzey kamu yöneticileri ve akademisyenleri aktif olarak bir araya getirerek  “Baris Medeniyeti” konsepti altinda kurumlar arasi iletisim ve...

daha fazla bilgi edinin

Türkiye Nükleer Teknoloji Platformu

Türkiye Nükleer Teknoloji Platformu (TRNTP) ulusal ve uluslararası uzmanların bilimsel katkılarıyla dünyada nükleer enerjinin kullanımı ve teknolojik gelişimi, ileri bir teknoloji olan nükleer teknolojinin ülkemize transfer yöntemlerinin araştırılması, nükleer...

daha fazla bilgi edinin

İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu

İslam Dünyası nüfus bakımından yaklaşık dünyanın dörtte birini oluşturmaktadır. İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) dünyadaki en büyük ikinci uluslararası  kurumdur. Buna rağmen, Türkiye’nin de en önemli üyelerinden birisi olduğu İslam dünyası, stratejik, siyasi ve...

daha fazla bilgi edinin

Balkan İletişim Ağı

Uluslarası Balkan Konferansı’nın amacı, Balkan ülkeleri’nin stratejik ve araştırma merkezleri  arasında işbirliğini ve koordinasyonu güçlendiren olası yolların analizini yapmak, zorlukların ve  arkasında yatan görüşün değerlendirilmesi ve somut, geliştirilmiş bir...

daha fazla bilgi edinin
İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platform

İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platform

ISTTP Dünya'da, bölgemizde ve ülkemizde kaydedilen siyasi, sosyokültürel ve iktisadi gelişmelere dair, İslam ülkelerinin düşünce kuruluşlarıyla "Barış Medeniyeti ve İşbirliği İmkânları" perspektifinde oluşturulan bilgi ve fikir birikiminin paylaşılmasına...

daha fazla bilgi edinin
Türkiye Nükleer Teknoloji Platformu

Türkiye Nükleer Teknoloji Platformu

TRNTP ulusal ve uluslararası uzmanların bilimsel katkılarıyla, dünyada nükleer teknolojinin kullanımı ve gelişimi ile ülkemize transferinin sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesine dair önerilerin tartışılarak...

daha fazla bilgi edinin