Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kalkınma ve İş Birliği Platformu

ustkipUSTKIP, sivil toplum kuruluşları arasındaki dayanışmayı geliştirerek problemlerinin çözümüne uluslararası işbirliği ile etkin şekilde katkı sağlar. 

Son zamanların, ulusal ve küresel gündemini belirleyen tartışmaların odağında yeni ve güçlü bir ses olarak yükselien Sivil Toplum, “demokrasi”, “insan hakları” ve “hukuk devleti” kavramlarının yerleşmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endişelere kadar sosyal yaşama dair her türlü konuyu “toplum adına” gündeme getirir, tartışır, projeler üreterek etkili ve yetkili konumda bulunan yöneticileri harekete geçirir. Medeniyet kavramını “kurumsallaşmış ahlak” olarak kabul edecek olursak, ahlak anlayışımız gereği “dayanışma” kavramını da bu saydıklarımızın dışında düşünemeyiz.

Günümüz dünyasında faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum kuruluşu, bu amaç ve hedefler doğrultusunda çalışmaktadır. Hiç şüphesiz bu sivil toplum kuruluşları, temsil ettikleri ve etkili oldukları bölge halkları arasında demokrasi, hoşgörü, barış ve sevgi çerçevesinde daha etkin olabilmenin yanı sıra kendi aralarında da iletişime ve dayanışmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Bugüne değin bölgesel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları arasında yeterli ve etkili düzeyde bir iş birliği ve iletişim ağı oluşturulamamış olması ciddi bir sorundur. USTKİP (Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kalkınma ve İş Birliği Platformu), bu gereğin bilincinde olan ve ihtiyaç duyan tüm bölgelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının üst bir kimlik altında bir araya gelerek ortak hedefler doğrultusunda müşterek hareket edebilmeleri amacıyla kurulmuştur.

USTKİP bölgesel veya uluslararası alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını çatısı altında buluşturarak; insani yardım, kalkınma yardımları, eğitim – kültür faaliyetleri, sağlık, çevre ve uluslararası ilişkiler gibi konularda çalışma grupları oluşturmuştur. Böylece sivil toplum kuruluşları bilgi ve deneyimlerini USTKİP çatısı altında birleştirerek, ihtiyaç duydukları iletişim ve iş birliği imkânlarına kavuşmuş olacaktır.

Çatışma ve kaos ortamlarının eksik olmadığı günümüzde, savaşlarla, iç çatışmalarla, dogal afetlerle, açlıkla, yoksullukla boğuşan toplumlar arasında sağlanması gereken güçlü iş birliği ve iletişim, sivil toplum kuruluşları üzerine ciddi bir sorumluluk yüklemektedir. USTKİP’in bu anlamda üstlendiği misyonu dünya kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

Süleyman Şensoy
TASAM Başkanı