tasamkalkinmaTASAM Kalkınma ve İş Birliği Enstitüsü, kalkınma yardımlarına iştirak eden kurumlar arasında etkili bir iş birliği ve koordinasyon sağlar. Faaliyet gösterilen sektörler, kullanılan aktörler ve faaliyet gösterilen geniş ve çeşitli coğrafyalar açısından son derece farklı ve karmaşık bir çalışma alanı olan kalkınma yardımlarının; hedeflerinin isabetli belirlenebilmesi, doğru stratejilerle uygulanabilmesi, bütçelerinin etkili kullanılabilmesi, uzun vadeli plan ve programlar hazırlanarak kalıcı çalışmalar yapılabilmesi, teknik yardım faaliyetlerinin yatırım boyutuna dönüştürülebilmesi, kalkınma yardımlarına iştirak eden aktörlerin etkili iş birliği ve koordinasyonunun sağlanabilmesi, kalkınma yardımları kategorileri arasında senkronizasyonun sağlanabilmesi ve yardım anlayışından işbirliği anlayışına geçilerek ülkemize geri dönüşün temin edilebilmesi amacıyla işlev görecek bilimsel mekanizmaların tesis edilmesidir.

 

TASAM Kalkınma ve İş Birliği Enstitüsü Sitesi için Tıklayınız