Türkiye Nükleer Teknoloji Platformu (TRNTP) ulusal ve uluslararası uzmanların bilimsel katkılarıyla dünyada nükleer enerjinin kullanımı ve teknolojik gelişimi, ileri bir teknoloji olan nükleer teknolojinin ülkemize transfer yöntemlerinin araştırılması, nükleer teknoloji transferinin sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulanacak şekilde yapılmasına yönelik önerilerin tartışılarak geliştirilebileceği bu platform ile tüm bu konuların akademik çalışmalarla Türkiye’nin enerji stratejisini oluşturmada katkı sağlayacaktır.

TASAM önderliğinde kurulan TRNTP, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarının temin edilmesi konusunda diğer tüm alternatif enerji kaynaklarına yönelik bilimsel ve akademik çalışmaların tek çatı altında toplanmasına olanak sağlayacaktır. Bunun yanında TRNTP, Türkiye’nin enerji politikasında izlemesi gereken metodolojinin usul ve yöntemlerini irdeleyerek alternatif çözüm önerilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

 

Türkiye Nükleer Teknoloji Platformu Sitesi için Tıklayınız