İslam Dünyası nüfus bakımından yaklaşık dünyanın dörtte birini oluşturmaktadır. İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) dünyadaki en büyük ikinci uluslararası  kurumdur. Buna rağmen, Türkiye’nin de en önemli üyelerinden birisi olduğu İslam dünyası, stratejik, siyasi ve ekonomik alanlarda büyüklüğü ile orantılı bir etkinliğe sahip değildir. İslam dünyasının dünyadaki gelişmeleri geriden takip etmesi ve İslam dünyasını oluşturan ülkeler arasındaki işbirliği eksikliği bu durumun en önemli nedenleri arasında gösterilebilir. Bu eksikliklerin giderilmesi halinde İslam dünyası, dünya barışına ve uluslararası uyuma katkı anlamında önemli bir noktaya gelecektir.

Küreselleşme süreci, kaçınılamayacak bir olgu olarak sürekli gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. İslam ülkeleri de bu süreçten etkilenmektedir. İslam ülkeleri arasında iletişim kanallarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırlması bu ülkelerin küreselelleşmenin getirdiği meydan okumalarla daha kolay yüzleşmelerini sağlayacaktır.

 

İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu Sitesi için Tıklayınız