Enstitüler

Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü

Güvenlik ve savunma alanlarında uluslararası işbirliklerinin oluşturulmasına; savunma sanayii altyapısının geliştirilmesine, dışa bağımlılıkların azaltılmasına, ölçek ekonomisine ulaşılmasına, maliyetlerin azaltılmasına, risklerin paylaşılmasına, rekabet üstünlüğü...

daha fazla bilgi edinin

Enerji Su ve Gıda Enstitüsü

Dünya’da enerji ve su kaynaklarina duyulan ihtiyaç artarken, ayni zamanda bu kaynaklarin gelecegi ile ilgili belirsizligin de artmasi hem bölgesel ve hem de küresel düzeylerde uluslararasi isbirligini zorunlu kilmaktadir. Özellikle de kalkinmakta olan ülkelerin...

daha fazla bilgi edinin

Eğitim Sanayi ve Teknoloji Enstitüsü

Bir ülkenin ekonomik geleceği onun ürettiği insan sermayesine bağlıdır. Türkiye’de ki durumu göz önüne aldığımızda; insan sermayesi potansiyeline rağmen ülkemiz eğitim sektöründe ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Ülkemizde eğitim alanında özellikle son yirmi yılda birçok...

daha fazla bilgi edinin

Afrika Enstitüsü

TASAM Afrika Enstitüsü Afrika’nin tarihî, kültürel, siyasi, iktisadi, sosyolojik ve jeopolitik yapisina yönelik bilimsel arastirmalar, analizler ve degerlendirmeler yaparak karar alicilara, is dünyasina ve akademik çevrelere, dinamik, etkin çözümler ve karar...

daha fazla bilgi edinin

Çevre ve Marka Şehir Enstitüsü

TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin 2006 yılında oluşturduğu Çevre Çalışma Grubu, 2012 yılından itibaren çevre konusundaki çalışmalarını Çevre ve Marka Şehir Enstitüsü adı altında sürdürmeye başlamıştır. Çevre ve Marka Şehir Enstitüsü, çevre konusunda...

daha fazla bilgi edinin

TASAM Kalkınma ve İş birliği Enstitüsü

TASAM Kalkınma ve İş Birliği Enstitüsü, kalkınma yardımlarına iştirak eden kurumlar arasında etkili bir iş birliği ve koordinasyon sağlar. Faaliyet gösterilen sektörler, kullanılan aktörler ve faaliyet gösterilen geniş ve çeşitli coğrafyalar açısından son derece...

daha fazla bilgi edinin

Kamu Diplomasisi Enstitüsü

Kamu Diplomasisi Enstitüsü Türkiye’nin stratejik değerini artıran, yumuşak gücünü aktif olarak kullanmasına imkân sağlayan faaliyetlerde bulunur, bu çerçevede sivil inisiyatifi harekete geçirir, ülkemizin birikim ve imkânlarını en verimli şekilde değerlendiren ortam...

daha fazla bilgi edinin

TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü

TASAM İslam ülkeleri Enstitüsü İslam ülkeleri arasındaki sosyal, siyasi, kültürel, ticari ilişkilerin gelişmesi ile İslam dünyasını etkileyen yoksulluk, ayrımcılık, aşırılık gibi sorunların çözümüne katkı sağlayan ve bu noktada Türkiye'nin tarihî - kültürel birikimi...

daha fazla bilgi edinin