Üye sivil toplum kuruluşlarının uluslararası kalkınma yardımları zemininde iş birliğini geliştirerek, bir üst kimlikte bir araya gelmelerini sağlamak; ulusal ve uluslararası resmi ve özel kurumları ve kamuoyunu ortak hedef kitle yararına yönlendirmek için etkili olacak şekilde kurumsallaşmak ve uzmanlaşmak,

Üye STK‘ların kendi alanlarındaki hizmet ve faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak için projeler geliştirmek ve uygulamak,

Uluslararası kalkınma yardımlarından, hedef kitle yararına alınan payın artırılmasını ve bu yardımların etkin kullanılmasını sağlayarak bölgesel ve global barışa katkıda bulunmak,

USTKİP üyelerinin ve üye hedef kitlesi halkın, ortak inisiyatif bilincinin oluşmasına katkıda bulunmaktır.

 

Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kalkınma ve İş Birliği Platformu Sitesi için Tıklayınız