Sosyal politikalar ve sivil toplum alanında uluslararası işbirliklerinin oluşturulmasına; kamusal hizmet altyapısının geliştirilmesine, istikrar ve kalkınmanın yerleşmesine,

dışa bağımlılıkların azaltılmasına,ölçek ekonomisine ulaşılmasına, risklerin paylaşılmasına, rekabet üstünlüğü sağlanmasına, hedef pazarlara girilmesine, yeni teknolojilere erişilmesine, yönetsel sinerji yaratılmasına, teknolojik uzmanlık ve yetenek seviyesinin yükseltilmesine önemli katkılar sunulması amaçlanmaktadırBu doğrultuda paydaşlarla birlikte dengeli bir büyüme stratejisi ve bölgesel/küresel işbirliklerinin geliştirilmesi gerekmektedirEnstitü’nün,bu alanda ortaya çıkan ihtiyacı karşılamada önemli bir misyon üstlenmesi hedeflenmektedir.

Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum Enstitüsü; Türkiye ile işbirliği yapan ve aday ülkelere dair periyodik stratejik raporlar hazırlayacak; resmî düzeyde ve kamu diplomasisi içinde gerçekleştirilmesi istenen aksiyon ve etkinliklere dair araştırma – değerlendirme – enformasyon – koordinasyon – organizasyon – iletişim – raporlama desteği sağlayacak; uzmanların görüşlerinden daha etkin biçimde istifade edecek; kriz dönemlerinde üreteceği acil durum değerlendirme raporlarını ilgili merciler ile paylaşacaktır.

 

Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum Enstitüsü Sitesi için Tıklayınız