Finans ve bankacılık alanlarında uluslararası işbirliklerinin oluşturulmasına; bankacılık sektörü altyapısının geliştirilmesine, istikrar ve kalkınmanın yerleşmesine, dışa bağımlılıkların azaltılmasına, ölçek ekonomisine ulaşılmasına, risklerin paylaşılmasına, rekabet üstünlüğü sağlanmasına, hedef pazarlara girilmesine, yeni teknolojilere erişilmesine, yönetsel sinerji yaratılmasına, teknolojik uzmanlık ve yetenek seviyesinin yükseltilmesine önemli katkılar sunulması amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda paydaşlarla birlikte dengeli bir büyüme stratejisi ve bölgesel/küresel işbirliklerinin geliştirilmesi gerekmektedirEnstitü’nün, bu alanda ortaya çıkan ihtiyacı karşılamada önemli bir misyon üstlenmesi hedeflenmektedir.

Finans Bankacılık ve Kalkınma Enstitüsü; Türkiye ile işbirliği yapan ve aday ülkelere dair periyodik stratejik raporlar hazırlayacak; resmî düzeyde ve kamu diplomasisi içinde gerçekleştirilmesi istenen aksiyon ve etkinliklere dair araştırma – değerlendirme – enformasyon – koordinasyon – organizasyon – iletişim – raporlama desteği sağlayacak; ekonomi uzmanlarının görüşlerinden daha etkin biçimde istifade edecek; kriz dönemlerinde üreteceği acil durum değerlendirme raporlarını ilgili merciler ile paylaşacaktır.

 

Finans Bankacılık ve Kalkınma Enstitüsü Sitesi için Tıklayınız