Strateji, tanımlanan mevcut koşullar ile bu çerçevede belirlenen vizyonun gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan genel yol haritasının adıdır. Bu bağlamda gerek mevcut koşulların sağlıklı bir biçimde tanımlanması, gerek gelecekte ulaşılmak istenen hedeflerle ilgili bütünlük arz eden ve anlaşılabilir bir vizyonun geliştirilmesi, gerekse tüm mevcut kapasite ve imkânları ortak beklentiler doğrultusunda eşgüdümlü olarak harekete geçirecek uygulanabilir ve bütünlük arz eden bir strateji geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

 

Stratejik Vizyon Geliştirme Çerçeve Programı Bloğu için Tıklayınız