İnovasyon ve İnsani Kalkınma Enstitüsü

İnovasyon ve insani kalkınma alanlarında uluslararası işbirliklerinin oluşturulmasına; ilgili sosyokültürel ve sosyoekonomik altyapının geliştirilmesine, istikrar ve kalkınmanın yerleşmesine, dışa bağımlılıkların azaltılmasına, ölçek ekonomisine ulaşılmasına,...