Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü

Güvenlik ve savunma alanlarında uluslararası işbirliklerinin oluşturulmasına; savunma sanayii altyapısının geliştirilmesine, dışa bağımlılıkların azaltılmasına, ölçek ekonomisine ulaşılmasına, maliyetlerin azaltılmasına, risklerin paylaşılmasına, rekabet üstünlüğü...