Ulaşım Lojistik ve Kalkınma Enstitüsü

Ulaştırma ve lojistik alanında uluslararası işbirliklerinin oluşturulmasına; otomotiv sektörü altyapısının geliştirilmesine, istikrar ve kalkınmanın yerleşmesine, dışa bağımlılıkların azaltılmasına, ölçek ekonomisine ulaşılmasına, risklerin paylaşılmasına, rekabet...