Sağlık ve Sosyal Güvenlik Enstitüsü

Sağlık ve sosyal politikalar alanlarında uluslararası işbirliklerinin oluşturulmasına; sağlık sektörü altyapısının geliştirilmesine, istikrar ve kalkınmanın yerleşmesine, dışa bağımlılıkların azaltılmasına, ölçek ekonomisine ulaşılmasına, risklerin paylaşılmasına,...