Siyasal İletişim Enstitüsü

Türk toplumunun sorunlarının katılımcı bir yaklaşımla siyaset ve iletişim bilimlerinin sunduğu imkânlar çerçevesinde araştırılmasını, incelenmesini ve sonuçlarının ortaya konmasını sağlayarak çözüm yolları önerir. Demokrasilerde “iyi yönetim” aynı zamanda “etkin...