TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü

TASAM İslam ülkeleri Enstitüsü İslam ülkeleri arasındaki sosyal, siyasi, kültürel, ticari ilişkilerin gelişmesi ile İslam dünyasını etkileyen yoksulluk, ayrımcılık, aşırılık gibi sorunların çözümüne katkı sağlayan ve bu noktada Türkiye’nin tarihî –...