Ulaşım Lojistik ve Kalkınma Enstitüsü

Ulaştırma ve lojistik alanında uluslararası işbirliklerinin oluşturulmasına; otomotiv sektörü altyapısının geliştirilmesine, istikrar ve kalkınmanın yerleşmesine, dışa bağımlılıkların azaltılmasına, ölçek ekonomisine ulaşılmasına, risklerin paylaşılmasına, rekabet...

Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum Enstitüsü

Sosyal politikalar ve sivil toplum alanında uluslararası işbirliklerinin oluşturulmasına; kamusal hizmet altyapısının geliştirilmesine, istikrar ve kalkınmanın yerleşmesine, dışa bağımlılıkların azaltılmasına,ölçek ekonomisine ulaşılmasına, risklerin paylaşılmasına,...

Sağlık ve Sosyal Güvenlik Enstitüsü

Sağlık ve sosyal politikalar alanlarında uluslararası işbirliklerinin oluşturulmasına; sağlık sektörü altyapısının geliştirilmesine, istikrar ve kalkınmanın yerleşmesine, dışa bağımlılıkların azaltılmasına, ölçek ekonomisine ulaşılmasına, risklerin paylaşılmasına,...

İnovasyon ve İnsani Kalkınma Enstitüsü

İnovasyon ve insani kalkınma alanlarında uluslararası işbirliklerinin oluşturulmasına; ilgili sosyokültürel ve sosyoekonomik altyapının geliştirilmesine, istikrar ve kalkınmanın yerleşmesine, dışa bağımlılıkların azaltılmasına, ölçek ekonomisine ulaşılmasına,...

Finans Bankacılık ve Kalkınma Enstitüsü

Finans ve bankacılık alanlarında uluslararası işbirliklerinin oluşturulmasına; bankacılık sektörü altyapısının geliştirilmesine, istikrar ve kalkınmanın yerleşmesine, dışa bağımlılıkların azaltılmasına, ölçek ekonomisine ulaşılmasına, risklerin paylaşılmasına, rekabet...