Enstitüler

Siyasal İletişim Enstitüsü

Türk toplumunun sorunlarının katılımcı bir yaklaşımla siyaset ve iletişim bilimlerinin sunduğu imkânlar çerçevesinde araştırılmasını, incelenmesini ve sonuçlarının ortaya konmasını sağlayarak çözüm yolları önerir. Demokrasilerde “iyi yönetim” aynı zamanda...

daha fazla bilgi edinin

TASAM Afrika Enstitüsü

  TASAM Afrika Enstitüsü Afrika’nın tarihî, kültürel, siyasi, iktisadi, sosyolojik ve jeopolitik yapısına yönelik bilimsel araştırmalar, analizler ve değerlendirmeler yaparak karar alıcılara, iş dünyasına ve akademik çevrelere, dinamik, etkin çözümler ve...

daha fazla bilgi edinin

Kamu Diplomasisi Enstitüsü

Kamu Diplomasisi Enstitüsü Türkiye’nin stratejik değerini artıran, yumuşak gücünü aktif olarak kullanmasına imkân sağlayan faaliyetlerde bulunur, bu çerçevede sivil inisiyatifi harekete geçirir, ülkemizin birikim ve imkânlarını en verimli şekilde...

daha fazla bilgi edinin

TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü

TASAM İslam ülkeleri Enstitüsü İslam ülkeleri arasındaki sosyal, siyasi, kültürel, ticari ilişkilerin gelişmesi ile İslam dünyasını etkileyen yoksulluk, ayrımcılık, aşırılık gibi sorunların çözümüne katkı sağlayan ve bu noktada Türkiye'nin tarihî -...

daha fazla bilgi edinin