Türkiye Yönetim ve Deneyim Programı

21. yüzyıl; siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmelerin çok hızlı yaşandığı bir süreci beraberinde getirmektedir.  Bu süreçte yaşanan baş döndürücü gelişmeler; mevcut sorunları daha da büyütürken, bu sorunlara ilişkin etkili ve kalıcı çözümler de, toplumun her kesiminden...

Türkiye – AB Düşünce Ekosistemi Ağ Programı

İşbirliği imkânları açısından bakıldığında, örneğin, Türkiye ve özelde AB genelde tüm Avrupa ülkeleri birlikte çok taraflı bölgesel ( Afrika, Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Orta Doğu, Orta Asya ) politikalar geliştirilebilecek ve ortak projeler...

Stratejik Vizyon Geliştirme Çerçeve Programı

Strateji, tanımlanan mevcut koşullar ile bu çerçevede belirlenen vizyonun gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan genel yol haritasının adıdır. Bu bağlamda gerek mevcut koşulların sağlıklı bir biçimde tanımlanması, gerek gelecekte ulaşılmak istenen hedeflerle ilgili...

Stratejik Diyalog Programı

Stratejik Diyalog Programı ile; ilgili kuruluşların ve kurumların yakından tanınması, sivil toplum etkisinin artırılması,  kaynakların ve çalışma alanlarının geliştirilmesine dair uzmanlık birikimlerinden faydalanılması, tanıtma faaliyetlerine katkı sağlanması, ...

Çatışma Çocukları Programı

Çatışmalardan geriye her hâl ve şart altında; yaralı, sakat, bedensel ve psikolojik zarar görmüş, öksüz, yetim, kimsesiz kalmış, kaybolmuş, evinden, yurdundan, yakınlarından ayrı düşmüş her yaşta çocuk kalmaktadır. Canlarını kurtarmayı başarsalar bile, hayatları...

Global Sivil Diplomasi İnşası Programı

SİVİL GLOBAL 2019 | Global Sivil Diplomasi Zirvesi “Geleceğin Ekonomi Ekosistemi ve Türkiye” ( 12-14 Haziran 2019, İstanbul ) SİVİL GLOBAL | Global Sivil Diploması Zirvesi ilk kez 20-22 Nisan 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Kıta bazında Afrika, Asya,...