TASAM Afrika EnstitüsüTASAM Afrika Enstitüsü Afrika’nın tarihî, kültürel, siyasi, iktisadi, sosyolojik ve jeopolitik yapısına yönelik bilimsel araştırmalar, analizler ve değerlendirmeler yaparak karar alıcılara, iş dünyasına ve akademik çevrelere, dinamik, etkin çözümler ve karar seçenekleri sunar. 

Afrika Enstitüsü, Afrika konusunda uzman akademisyenlerin, araştırma-cıların ve strateji uzmanlarının oluşturduğu bir inceleme ve araştırma birimi olarak, Türkiye’de bu konuda açılmış ilk ciddi kurumdur.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (TASAM) 2004 yılı Aralık ayında oluşturduğu Afrika Çalışma Grubu, 01 Mart 2006 tarihinden itibaren Afrika konusundaki çalışmalarını Afrika Enstitüsü adı altında devam ettirmeye başlamıştır.

TASAM Afrika Enstitüsü’nün kuruluşunun tamamlanmasıyla birlikte Afrika araştırmaları alanında ciddi bir adım atılmış oldu. Ülkemizde bugüne kadar ihmal edilen Afrika konusundaki ilmî faaliyetlerimiz, bu enstitünün faaliyete geçmesiyle birlikte, yurt içinde olduğu kadar uluslararası alanda da benzer çalışmalar yapan kişilerle ve kuruluşlarla işbirliği imkânına kavuştu.

TASAM Afrika Enstitüsü’nün amacı; Afrika’daki gelişmeleri takip ederek, Türkiye’nin bu kıta ülkeleriyle ikili, bölgesel, çok taraflı uluslararası ilişkilerine; tarihî, kültürel, siyasî, iktisadî, sosyolojik ve jeopolitik yapısına yönelik bilimsel incelemeler, araştırmalar, analizler ve değerlendirmeler yaparak karar alıcılara, bu kıtaya ilgi duyan iş dünyasına, akademik çevrelere, dinamik, etkin çözümler ve karar seçenekleri sunmaktır.

 

Afrika Enstitüsü sitesi için Tıklayınız