Eleştirel Düşünce ve Liyakati merkeze alan her ölçekte kurumsal yapının inovasyonuna stratejik katkı sağlamak temel hedeftir. Ulusal ve uluslararası işbirliği için TASAM kurumsal deneyimi üzerinde geliştirilen TASAM WORLD Akademi ve İnovasyon Grubu organları şunlardır:

 

ENSTİTÜLER

TASAM Afrika Enstitüsü  |  tasamafrika.org

Çevre ve Marka Şehir Enstitüsü  |  cevrevesehirenstitusu.org

Eğitim Sanayi ve Teknoloji Enstitüsü  |  http://esten.org/

Enerji Su ve Gıda Enstitüsü  |  enerjisuvegida.org

TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü  |  islam.tasam.org

TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü  |  www.tasam.org/kalkinma

Kamu Diplomasisi Enstitüsü  |  kde.tasam.org

Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü  |  millisavunmaveguvenlik.org

Siyasal İletişim Enstitüsü  |  sie.tasam.org

Türkiye Turizm Enstitüsü  |  http://trturizmenstitusu.org/

Finans Bankacılık ve Kalkınma Enstitüsü  |  http://fbkenstitusu.org/

İnovasyon ve İnsani Kalkınma Enstitüsü  |  http://iikenstitusu.org/

Sağlık ve Sosyal Güvenlik Enstitüsü  |  http://ssgenstitusu.org/

Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum Enstitüsü  |  http://spsenstitusu.org/

Ulaşım Lojistik ve Kalkınma Enstitüsü  |  http://uloenstitusu.org/

 

PLATFORMLAR

BİA ∙ Balkan İletişim Ağı  |  www.balkancom.net

DTF ∙ Dünya Türk Forumu  |  www.dunyaturkforumu.org

DİF ∙ Dünya İslam Forumu  |  www.dunyaislamforumu.org

ISTTP ∙ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu  |  www.isttp.org

TRNTP ∙ Türkiye Nükleer Teknoloji Platformu  |  www.trntp.org

TOD-Türkiye ∙ Düşünce Kuruluşları Türkiye Diyaloğu  |  www.todturkey.org

USTKİP Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kalkınma ve İşbirliği Platformu  |  www.ustkip.org

 

PROGRAM

Global Sivil Diplomasi İnşası Programı  |  www.sivilglobal.org

Çatışma Çocukları Programı  |  http://catismacocuklari.org/

Stratejik Diyalog Programları  |  http://www.tasam.org/tr-TR/Spektrum/86

Stratejik Vizyon Geliştirme Çerçeve Programı  |  http://www.tasam.org/tr-TR/Spektrum/87

Türkiye – AB Düşünce Ekosistemi Ağ Programı  |  http://www.tasam.org/tr-TR/Spektrum/85

Türkiye Yönetim ve Deneyim Programı  |  www.tydp.org

 

PROJELER

Türkiye 2053  |  www.turkiye2053.org

Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023  |  www.tsv2023.org

 

TASAMWORLD çerçevesinde; oluşturulan bu çok boyutlu yapıların kapasite inşasına katkı sağlamak üzere yeni işbirliği ağları oluşturması ve edinilen on altı yıllık deneyim çerçevesinde, ihtiyaç duyan tüm devlet ve kurumlara danışmanlık/işbirliği hizmetleri verilmesi imkânı doğmuştur.

Bu imkanın en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için hedef ülkelerle birlikte stratejik vizyon geliştirilmesi, kamu kurumları arasında işbirliği ağları kurulması, kalkınmayı teşvik edici ortak projeler ve programlar geliştirilmesi, karşılıklı bilgi ve tecrübe değişimi ile inovatif uygulamaların yaygınlaştırılması, karar alıcılar – üst düzey yöneticiler arasında kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi, çağdaş kamu yönetimi anlayışının geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde iyi yönetişim sağlanması konularında stratejik işbirliği ve uzmanlık geliştirme amaçlı bilgi paylaşımı sağlanması gerekmektedir.

Değişim ve dönüşüm hamlelerinin ivme kazandığı günümüzde, özgün çözüm arayışlarına duyulan ihtiyaç kendini her geçen gün daha da derinden hissettirmektedir. Düşünsel ve akademik merkezli projeler yürüten TASAM ile birlikte TASAM WORLD, dış kapasite inşası ve yönetimi bağlamında ulusal ve uluslararası işbirliği amaçlı ikili ve çok taraflı proje ve programlar geliştiren faaliyetlerini sürdürmektedir.