İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (ISTTP)

ISTTP Dünya’da, bölgemizde ve ülkemizde kaydedilen siyasi, sosyokültürel ve iktisadi gelişmelere dair, İslam ülkelerinin düşünce kuruluşlarıyla “Barış Medeniyeti ve İşbirliği İmkânları” perspektifinde oluşturulan bilgi ve fikir birikiminin paylaşılmasına katkı sağlar.

Balkan İletişim Ağı

Balkan İletişim Ağı Balkan araştırma merkezleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonu güçlendirirken Balkanlar’da çatışmaları önlenme, kriz yönetimi ve barış süreçlerine katkı sağlar.

TASAM Afrika Enstitüsü

TASAM Afrika Enstitüsü Afrika’nın tarihî, kültürel, siyasi, iktisadi, sosyolojik ve jeopolitik yapısına yönelik bilimsel araştırmalar, analizler ve değerlendirmeler yaparak karar alıcılara, iş dünyasına ve akademik çevrelere, dinamik, etkin çözümler ve karar seçenekleri sunar.

Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kalkınma ve İşbirliği Platformu

USTKİP sivil toplum kuruluşları arasındaki dayanışmayı geliştirerek problemlerinin çözümüne uluslararası işbirliği ile etkin şekilde katkı sağlar.

Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında, Atatürk’ün belirttiği “Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak”, hedefleri bugünden belli bir vizyon oluşturulmasını, bu hedeflere ulaştıracak stratejilerin belirlenerek, politikaların uygulanmasını zorunlu kılmaktadır.

Türkiye Yönetim ve Deneyim Programı

21. yüzyıl; siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmelerin çok hızlı yaşandığı bir süreci beraberinde getirmektedir.

 

Bu süreçte yaşanan baş döndürücü gelişmeler; mevcut sorunları daha da büyütürken, bu sorunlara ilişkin etkili ve kalıcı çözümler de, toplumun her kesiminden insanın bilinç, duyarlılık, katılım ve bilgi paylaşımını zorunlu kılmaktadır.

Siyasal İletişim Enstitüsü

Siyasal İletişim Enstitüsü Türk toplumunun sorunlarının katılımcı bir yaklaşımla siyaset ve iletişim bilimlerinin sunduğu imkânlar çerçevesinde araştırılmasını, incelenmesini ve sonuçlarının ortaya konmasını sağlayarak çözüm yolları önerir.

TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü

TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü resmî kalkınma yardımlarını hak eden sivil tolum kuruluşları arasında etkili işbirliği ve koordinasyon sağlar.

Kamu Diplomasisi Enstitüsü

Kamu Diplomasisi Enstitüsü Türkiye’nin stratejik değerini artıran, yumuşak gücünü aktif olarak kullanmasına imkân sağlayan faaliyetlerde bulunur, bu çerçevede sivil inisiyatifi harekete geçirir, ülkemizin birikim ve imkânlarını en verimli şekilde değerlendiren ortam ve zemini hazırlar.

TASAM İslam ülkeleri Enstitüsü

TASAM İslam ülkeleri Enstitüsü İslam ülkeleri arasındaki sosyal, siyasi, kültürel, ticari ilişkilerin gelişmesi ile İslam dünyasını etkileyen yoksulluk, ayrımcılık, aşırılık gibi sorunların çözümüne katkı sağlayan ve bu noktada Türkiye’nin tarihî – kültürel birikimi ile sahip olduğu potansiyeli değerlendiren çalışmalar yapar.

Dünya Türk Forumu

Dünyanın dört bir yanında yaşayan Türkleri, Türki Cumhuriyetlerinin vatandaşlarını, Türk dünyasının temsilcilerini ve STK’ları sosyal ve ekonomik konular çerçevesinde bir araya getirerek deneyimlerini paylaşmalarını ve müşterek organizasyonlar düzenlemelerini sağlar.